Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeTilpasset opplæring i en lærende skole

om utvikling av læringsmiljøet

Fra baksiden av boka:
b oka beskriver hvordan tilpasset opplæring forstås og praktiseres i skolen. Videre drøftes begrepet og settes i sammenheng med de oppgavene skolen skal løse på individ-, gruppe- og skolenivå. Det hele settes inn i en modell for å utvikle tilpasset opplæring i skolen.

Har bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser


Andre bøker på emnet Differensiert undervisning (1)

 1. Tilpasset opplæring

Andre bøker på emnet Spesialpedagogikk (3)

 1. IOP : Informasjonshefte om IndividuelleOpplæringsPlaner-IOP
 2. Spesialundervisning
 3. IOP i praksis

Andre bøker på emnet Tilpasningsvansker (1)

 1. "Dette gidder jeg ikke, lærer"

Andre bøker på emnet Skoleutvikling (7)

 1. Lærer elevene mer på lærende skoler?
 2. Forebygging av lese- og skrivevansker på småskoletrinnet i Nord-Østerdal, 1998-
 3. Demonstrasjonsskoler 2005 - 2007
 4. Ledelse av skoler i utvikling
 5. Demonstrasjonsskoler 2003 - 2005
 6. Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv
List flere på Skoleutvikling...

Andre bøker på emnet Skolemiljø (1)

 1. Aktivitetsplikten i praksis

Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 1 ganger

 1. 2018 - 5. okt. 251 dager.

Tech info