Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeMangfold i språk og tekst

Leseopplæring i et flerspråklig perspektiv

Fra forordet:
Det som sies om lesing i de andr ehefene i kassen 'Lesing er...' gjelder også for elever fra språklige minoriteter, og en kan da spørre om det er behov for et hefte som spesielt omtaler denne gruppen.
..
Før lesingen av heftet starter, vil vi gjerne minne om to forhold som må ligge i bunnen når en skal gi tilpasset opplæring til elever fra språklige nimoriteter. Det ene er en forståelse av at det å kunne to eller flere språk er en ressurs som kan anvendes, ikke et problem. Dette er ikke bare interessant rent kunnskpamessig: Med et slikt utgangspunkt ser det ut til at flerspårklige elever i større grad kan delta i og lære mer av opplæringen. Det andre gjelder vissheten om at elevene fra språklige minoriteter innbyrdes kan være minst like forskjellige som majoritetselevene.
...


Andre bøker på emnet Leseopplæring (83)

  1. Arbeidsoppgaver til ABC-en 1. trinn
  2. ABC-en
  3. Les mer : Ole og ravnen
  4. Ukas bokstav
  5. Hjertebank : For et aktivt skolebibliotek
  6. Lese-lek
List flere på Leseopplæring...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 1 ganger

  1. 2009 - 13. nov. 153 dager.

Tech info