Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeQuest 7 Workbook

engelsk for barnetrinnet

Quest legger til rette for utforsking av språket og innbyr til kreativ oppgaveløsning. Quest har fokus på elevmedvirkning, samspill og kommunikasjon gjennom varierte tekster, oppgaver, leker og aktiviteter. Læremiddelet vektlegger nyttige lese- og skrivestrategier og den gode leseopplevelsen. Elevene får presentert varierte tekster i flere sjangre som bidrar til dybdelæring og skaper interessante engelsktimer med aktive og deltakende elever. Quest sikrer en tydelig struktur og progresjon mellom trinnene fra 1.-7. trinn.


Andre bøker på emnet Engelsk språk (258)

 1. In the Garden
 2. No, David!
 3. Animal Crackers
 4. Junior Scoop 4 : English Workbook
 5. That's it! 6 : Pen Practice
 6. Space Adventure
List flere på Engelsk språk...

Andre bøker på emnet Lærebøker (24)

 1. Tuba Luba 1-2
 2. Ordriket
 3. Ordriket
 4. Leseforståelse start
 5. Quest 7 Teacher`s guide
 6. Quest 5 Workbook
List flere på Lærebøker...

Andre bøker på emnet For norskspråklige (7)

 1. Quest 5 Teacher`s guide
 2. Quest 6 Textbook
 3. Quest 7 Textbook
 4. Quest 6 Workbook
 5. Quest 5 Workbook
 6. Quest 5 Textbook
List flere på For norskspråklige...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Aldri utlånt


Tech info