Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeNorsk 3

Grunnbok

Om Norsk 3 fra Cappelen Damm
Grunnboka har en oversiktlig og enkel struktur, og en tydelig progresjon hvor elevene jobber med lesning, skriving og muntlighet i sammenheng. Boka er delt inn i åtte kapitler med norskfaglige temaer: 1. Bruk stemmen 2. Hold kontakt! 3. Er det sant? 4. Vi dikter 5. Fortellinger 6. Tegneserier 7. Eventyr og fabler 8. Lek med ord og språk Lesing med ulike innfallsvinkler - et variert tekstutvalg - både rene leseopplevelser og trening av strategier, flyt og forståelse Skriving og tekstskaping - mange små og store, strukturerte og frie skriveoppgaver Muntlig kommunikasjon - muntlige aktiviteter - samtale, reflektere sammen, stille spørsmål, lytte og presentere Ord og begreper - systematisk arbeid med ordkunnskap og begrepsapparat Språk, grammatikk og tegnsetting - relevante språktrekk i tekster og oppgaver Dybdelæring - tekster og oppgaver som legger til rette for refleksjon og videre utforskning Kjerneelementene i norskfaget og de tverrfaglige temaene er ivaretatt. Grunnboka er naturlig å bruke sammen med NORSK 3 Arbeidsbok fra Cappelen Damm. Boka kan brukes sammen med SKOLEN fra Cappelen Damm.


Andre bøker på emnet Norsk språk : Lærebøker (95)

  1. Elle Melle
  2. Zeppelin 7
  3. Kaleido
  4. Arbeidsbok 1 til ABC-en
  5. Kaleido 5
  6. Safari 7 Lesebok B
List flere på Norsk språk : Lærebøker...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Fagereng skole

Aldri utlånt


Tech info