Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeVeiledet lesing

Metodehefte med dvd

Forlaget skriver:
Denne pakken med hefte og dvd gir utfyllende informasjon og inspirasjon til lærere som ønsker å starte med veiledet lesing. Den inneholder en norsk innføring i metoden «Guided Reading» fra New Zealand. Terskelen for å ta i bruk metoden blir lav med dette materiellet.
Veiledet lesing legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering og er i tråd med kravene i Kunnskapsløftet.

Metodehefte
I tillegg til en grunnleggende innføring i metoden, er det lagt vekt på å gi konkrete tips for hvordan best lykkes med metoden.

Dvd
Filmen viser autentiske filmklipp fra veiledet lesing. Tre skoler er besøkt, og filmen viser eksempler på leseøkter på tre ulike trinn: fra den første leseopplæringen, lesing i faktabok på 3.–4. trinn og lesing av fagtekst på 5.–7. trinn. På hvert trinn vektlegger læreren ulike ting for elevgruppen.


Andre bøker på emnet Tilpasset opplæring (13)

 1. Tilpasset opplæring og spesialundervisning
 2. Quest 4 : Teacher`s guide
 3. Quest 1 : Teacher`s guide
 4. Quest
 5. Quest 2 : Teacher`s guide
 6. Radius 4
List flere på Tilpasset opplæring...

Andre bøker på emnet Veiledet lesing (5)

 1. Lesing i alle fag – på mellomtrinnet
 2. Å lese for livet : Barn lærer å lese
 3. Simsalabim - vi leser mer! : Lærerveiledning
 4. Simsalabim - vi leser! : Lærerveiledning
 5. Veiledet lesing

Andre bøker på emnet EYLP (2)

 1. Simsalabim - vi leser mer! : Lærerveiledning
 2. Simsalabim - vi leser! : Lærerveiledning

Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Aldri utlånt


Tech info