Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeDigital kompetanse i grunnskolen

en metodebok for lærere

Læreplanen sier lite om hva digital kompetanse er eller hva målsettingen med et slikt kunnskapsområde skal være. Det er derfor stort behov for en grunnleggende innføring i de ulike måtene den digitale kompetansen kommer til syne på i i skolen, og de utfordringene den bringer på banen.

Ola Erstad gir i sin nye bok innføring i sentrale temaer om læring og utvikling knyttet til IKT. Leseren får teoretiske og praktiske innblikk i hvordan hanskes med slike utfordringer i dagens skole.
Første del av boka retter blikket mot hvorfor det er viktig å trekke inn spørsmål om digital kompetanse i skolen. Andre del tar for seg spørsmål om hva digital kompetanse er, og hvordan det inngår i elevenes opplæring.

Ola Erstad er første amanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Han har vært forskningsleder ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Universitetet i Oslo og har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenseland mellom medier og pedagogikk.


Andre bøker på emnet Informasjonsteknologi (1)

  1. Å skrive seg til lesing

Andre bøker på emnet Data (2)

  1. Spillet
  2. IT-resurser for engelskundervisningen.

Andre bøker på emnet Undervisning (8)

  1. Storyline : tverrfaglig tilnærming til aktiv læring
  2. Barn og unge med ADHD
  3. Sirius - i farta
  4. Læring og undervisning i kunnskapssamfunnet
  5. Boken om Sirius
  6. Seksualitet i skolen
List flere på Undervisning...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Hamna skole

Aldri utlånt


Tech info