Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeGod nok i norsk?

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

Har bibliografi, innholdsfortegnelse, register
Boken tar for seg hvordan lærere kan vurdere språk- og skriveutviklingen til elever med norsk som andrespråk med utgangspunkt i elevtekster. Den gir en kortfattet innføring i typiske trekk ved andrespråksutvikling og skriving på andrespråket, en grundig gjennomgang av vurderingspunkter for språk og tekst, samt ideer til god skriveundervisning. Boken er aktuell for studenter og lærere.


Andre bøker på emnet Norsk språk (127)

 1. Lesehjul
 2. Den nye hva leste du nå? : Arbeidshefte : D
 3. Agora 7 : Øvebok
 4. Rød bok 4
 5. Safari 5 : Lesebok A
 6. Illustrert engelsk ordbok
List flere på Norsk språk...

Andre bøker på emnet Undervisning (7)

 1. Storyline : tverrfaglig tilnærming til aktiv læring
 2. Storylinepædagogikken : Nye veje til tværfaglighed og undervisningsdifferentier
 3. Læringsstrategier i tilpasset opplæring
 4. Lære å lære
 5. Læring i og mellom mennesker : -en innføring i sosiokulturelle perspektiver
 6. Trygg : godt fellesskap, god læring
List flere på Undervisning...

Andre bøker på emnet Fremmedspråklige (3)

 1. Klar, ferdig, norsk!
 2. Klar, ferdig, norsk!
 3. Klar, ferdig, norsk!

Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 1 ganger

 1. 2014 - 16. juni

Tech info