Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeNy start : Et individuelt skriftspråklig stimuleringsprogram for småskoleelever

(Idéhefte)

Fra forordet:
En undersøkelse om 10-åringers leseferdighet og faktorer som kan påvirke den (PIRLS-undersøkelsen) indikerer at norske lærere har en tendens til å tenke "vent og se" når de møter elever som strever litt med å utvikle skriftspråklige ferdigheter. Det er kanskje ikke spesielt lurt. Elever som av en eller annen grunn ikke er spesielt interessert i lesing og skriving, trenger noen som kan gi dem en ny start, gjøre dem nysgjerrige, utforskende og aktive og som kan vise dem at lesing og skriving er funksjonelle ferdigheter.
Slike tanker er sentrale i etablerte utenlandske leseprogram som blant annet Reading Recovery og Early Step. Inspirert av disse, har vi i samarbeid med tre skoler i Stavanger samlet noen praktisk, metodiske erfaringer som viser at disse idéene og prinsippene lar seg gjennomføre også i norsk skole. Erfaringene fra vårt samarbeid med de tre skolene - Buøy, Nylund og sunde - presneteres nå i dette idéheftet.


Andre bøker på emnet Lesetrening (172)

 1. Felix Fabula leser 2
 2. Les mer : Ole og ravnen
 3. Vår lærer, frøken Solen (Storbok)
 4. Gul bok 4
 5. Språkstien : forberedende lese- og skriveopplæring
 6. Puslespill : Les og Se
List flere på Lesetrening...

Andre bøker på emnet Leseopplæring (85)

 1. Les 7
 2. Leik og læring : grunnleggjande lese- og skrivopplæring på 1. trinn
 3. Lesebok 7 til ABC-en
 4. Lese-lek
 5. Hjertebank : For et aktivt skolebibliotek
 6. ABC-en
List flere på Leseopplæring...

Andre bøker på emnet Lesing : Sakte progresjon (3)

 1. Les for meg! : -hvordan legge grunnlag for barn leseutvikling..
 2. Les : Lærerveiledning ti les 1 - 8
 3. Kassett med 12 eks. "Les for meg!" Hvordan legge grunnlag for barns leseutvilin

Andre bøker på emnet Lesing Undervisning (10)

 1. Arbeidsbok 1 til ABC-en
 2. Lærerens ABC : Håndbok i lese- og skriveopplæring
 3. ABC-en
 4. Les : Lærerveiledning ti les 1 - 8
 5. Å lese for livet : Barn lærer å lese
 6. Lesetrening for 2. trinn
List flere på Lesing Undervisning...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 2 ganger

 1. 2010 - 14. sep. 275 dager.
 2. 2006 - 27. feb. 114 dager.

Tech info