Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeÅ lese for livet : Barn lærer å lese

(Cappelen Akademisk)

Forlaget skriver:
Boka vil hjelpe alle som underviser i småskolen til å få bedre innsikt i hvordan barn lærer å lese.

Den kan også brukes av lærere på høyere klassetrinn.
Å lese for livet presenterer en interaktiv lesemodell utviklet i New Zealand. Det å lære å lese er en utrolig kompleks prosess, der elevenes livserfaring integreres med tillærte ferdigheter og strategier, og med deres språkkunnskaper, blant annet syntaks, ortografi og fonologi. Både middelet som brukes, og resultatet av prosessener mening.

I denne boka framheves det hvor viktig det er at tekstene er meningsfulle, at det er viktig
med vurdering og evaluering for at undervisningen skal bli god, at det er behov for kritisk
lesing av både skjønnlitterære og faglitterære tekster, at leseren har behov for å
sammenholde ulike informasjonskilder, og at lærerne må ha god styring på klassen.


Andre bøker på emnet Leseopplæring (85)

 1. Lære å lese
 2. Leik og læring : grunnleggjande lese- og skrivopplæring på 1. trinn
 3. Les mer : Oda og mormor
 4. Basisbok for begynneropplæring i lesing
 5. Lese-lek 2
 6. Min ABC
List flere på Leseopplæring...

Andre bøker på emnet Lesing (38)

 1. Den nye hva leste du nå? : Arbeidshefte : A
 2. Den nye LUS-boken
 3. Les 7
 4. Leseutvikling
 5. Den nye hva leste du nå? : Arbeidshefte : B
 6. Lærerens ABC
List flere på Lesing...

Andre bøker på emnet Lesing Undervisning (10)

 1. Arbeidsbok 3 til ABC-en
 2. Les : Lærerveiledning ti les 1 - 8
 3. ABC-en
 4. Bokstaver med utlyttingsbilder til ABC-en
 5. Lærerens ABC : Håndbok i lese- og skriveopplæring
 6. Lesetrening for 2. klasse
List flere på Lesing Undervisning...

Andre bøker på emnet Begynnerlesing (40)

 1. Ole flytter
 2. Oles leker
 3. Huset
 4. Prinsen
 5. ABC-en
 6. Mors lille Ole
List flere på Begynnerlesing...

Andre bøker på emnet Veiledet lesing (5)

 1. Simsalabim - vi leser! : Lærerveiledning
 2. Veiledet lesing
 3. Lesing i alle fag – på mellomtrinnet
 4. Veiledet lesing
 5. Simsalabim - vi leser mer! : Lærerveiledning

Andre bøker på emnet EYLP (3)

 1. Veiledet lesing
 2. Simsalabim - vi leser mer! : Lærerveiledning
 3. Simsalabim - vi leser! : Lærerveiledning

Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 11 ganger

 1. 2018 - 24. april
 2. 2015 - 15. sep. 267 dager.
 3. 2015 - 12. juni 1090 dager.
 4. 2008 - 21. aug. 267 dager.
 5. 2008 - 21. aug. 267 dager.
 6. 2008 - 19. juni 3596 dager.
 7. 2008 - 26. feb. 444 dager.
 8. 2008 - 26. feb. 444 dager.
 9. 2008 - 26. feb. 444 dager.
 10. 2008 - 26. feb. 3025 dager.
 11. 2008 - 20. feb. 3759 dager.

Tech info