Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeLeseutvikling

Nytt leseutviklingsprogram for den første lese- og skriveopplæringen

1. norske utg.: 2003, med tittel: Leseutvikling . - Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på læreres erfaringer fra arbeid med lesing og vurdering av leseutvikling over tid. Elevenes leseutvikling beskrives ved hjelp av ulike kvaliteter, som for eksempel: leser kjente ord i teksten ved hjelp av ordbilder, bruker bokstavene for å lese ord i teksten og korrigerer seg selv av og til, bedre flyt i lesingen, står fast iblant. LUS kan anvendes som grunnlag for videre planlegging i skolen for lærere, ledere og politikere. Denne utgaven av boken har i tillegg med et kapittel som tar for seg bruken av LUS i Oslo kommune.


Andre bøker på emnet Lesing (38)

 1. Arbeidsbok 1 til Vi kan lese 3. klasse
 2. Den nye hva leste du nå? : Arbeidshefte : C
 3. Les 7
 4. Bokstaver, musikk og bevegelse : Lesing på musisk-kreativt grunnlag
 5. Å lese for livet : Barn lærer å lese
 6. Arbeidsbok 2 til Vi kan lese 3. klasse
List flere på Lesing...

Andre bøker på emnet Leseutvikling (45)

 1. Tyvene
 2. Hullet
 3. Bokslottet : Lærerveiledning
 4. Simsalabim - vi leser mer! : Lærerveiledning
 5. Lesekassen, lese- og skrivestart
 6. Jakten
List flere på Leseutvikling...

Andre bøker på emnet Lesetrening (171)

 1. Biltyven
 2. Bok i bruk
 3. Jeg vil ha ...
 4. Ole ser en ...
 5. Puslespill : Les og Se
 6. Lese-lek
List flere på Lesetrening...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Aldri utlånt


Tech info