Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeLeseutvikling

Nytt leseutviklingsprogram for den første lese- og skriveopplæringen

1. norske utg.: 2003, med tittel: Leseutvikling . - Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på læreres erfaringer fra arbeid med lesing og vurdering av leseutvikling over tid. Elevenes leseutvikling beskrives ved hjelp av ulike kvaliteter, som for eksempel: leser kjente ord i teksten ved hjelp av ordbilder, bruker bokstavene for å lese ord i teksten og korrigerer seg selv av og til, bedre flyt i lesingen, står fast iblant. LUS kan anvendes som grunnlag for videre planlegging i skolen for lærere, ledere og politikere. Denne utgaven av boken har i tillegg med et kapittel som tar for seg bruken av LUS i Oslo kommune.


Andre bøker på emnet Lesing (39)

 1. God leseutvikling
 2. 101 måter å lese leseleksa på
 3. Den nye hva leste du nå? : Arbeidshefte : D
 4. Den andre leseopplæringa : Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge
 5. Hurtiglesing
 6. Kjære Susi - Kjære Paul!
List flere på Lesing...

Andre bøker på emnet Leseutvikling (47)

 1. Ole flytter
 2. Forebygging av lese- og skrivevansker på småskoletrinnet i Nord-Østerdal, 1998-
 3. Verktøy for lesestimulering
 4. Spøkelset
 5. Kokebok for spøkelser
 6. Nøkkelen
List flere på Leseutvikling...

Andre bøker på emnet Lesetrening (172)

 1. Prinsen
 2. Matmums!
 3. Ny start : Et individuelt skriftspråklig stimuleringsprogram for småskoleelever
 4. Puslespill : Lær å lese
 5. Lese-gøy : Ole reiser på ferie
 6. Puslespill : Les og Se
List flere på Lesetrening...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Aldri utlånt


Tech info