Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt områdeLeseutvikling

Nytt leseutviklingsprogram for den første lese- og skriveopplæringen

1. norske utg.: 2003, med tittel: Leseutvikling . - Leseutviklingsskjemaet, LUS, er et kvalitativt vurderingsverktøy som bygger på læreres erfaringer fra arbeid med lesing og vurdering av leseutvikling over tid. Elevenes leseutvikling beskrives ved hjelp av ulike kvaliteter, som for eksempel: leser kjente ord i teksten ved hjelp av ordbilder, bruker bokstavene for å lese ord i teksten og korrigerer seg selv av og til, bedre flyt i lesingen, står fast iblant. LUS kan anvendes som grunnlag for videre planlegging i skolen for lærere, ledere og politikere. Denne utgaven av boken har i tillegg med et kapittel som tar for seg bruken av LUS i Oslo kommune.


Andre bøker på emnet Lesing (38)

 1. Skriv på PC
 2. Les 5
 3. Helhetlig leseopplæring
 4. God leseutvikling
 5. Les og forstå 2
 6. Å lese for livet : Barn lærer å lese
List flere på Lesing...

Andre bøker på emnet Leseutvikling (47)

 1. Bokslottet : 24 bøker i kasse
 2. Kokebok for spøkelser
 3. I spøkelseshuset
 4. Jakten
 5. Matmums!
 6. Rare biler
List flere på Leseutvikling...

Andre bøker på emnet Lesetrening (172)

 1. Puslespill : Lær å stave
 2. Lese-gøy : Ole og Brunen
 3. Veiledet lesing
 4. Puslespill : Lær å lese
 5. Les 7
 6. Spøkelseskoret
List flere på Lesetrening...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Aldri utlånt


Tech info